__________________________________________________

دورنمای هفتگی بازارهای جهانی

هفته 32 منتهی به 25 مرداد 1392

یکشنبه 20 مرداد 1392 - 11 اوت 2013، کارگزاری مفید: گزارش های اقتصادی این هفته احتمالا نشان خواهد داد که اقتصاد منطقه یورو از رکود خارج شده و تولید ناخالص داخلی ژاپن برای دومین فصل متوالی افزایش یافته است.

بازارهای مالی آسیا صبح دوشنبه را با گزارش نرخ رشد اقتصادی ژاپن آغاز می کنند که احتمالا از افزایش 0.9 درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل بهار حکایت دارد. اقتصاد ژاپن در فصل زمستان از رکود خارج شد یعنی زمانی که نخست وزیر جدید "شین زو آبه" اجرای سیاست های فوق انبساطی را در دستور کار قرار داد. آبه از زمان روی کار آمدن تلاش می کند تا با اجرای هم زمان برنامه های حمایتی مالی و پولی به پانزده سال تورم منفی در ژاپن پایان دهد.

صبح چهارشنبه نرخ رشد اقتصادی آلمان، فرانسه و کل منطقه یورو منتشر می شود. بر اساس پیش بینی ها، اندازه بزرگ ترین اقتصاد منطقه یورو یعنی آلمان در فصل بهار با نرخ سالانه 0.1 درصد افزایش یافته که پنج برابر نرخ رشد در فصل زمستان است. میزان تولید در دومین اقتصاد منطقه یورو یعنی فرانسه 0.1 درصد افزایش یافته تا بخشی از افت 0.2 درصدی زمستان جبران شده باشد. تولید ناخالص داخلی کل منطقه یورو نیز احتمالا رشد 0.2 درصدی را ثبت کرده که به معنی پایان رکود یکسال و نیم است.

باز هم در اروپا، تولید صنعتی منطقه یورو احتمالا 1.1 درصد افزایش یافته است که در این صورت چهارمین افزایش در پنج ماه اخیر محسوب می شود. گزارش های هفته گذشته از آلمان هم نشان می داد که تولید صنعتی و سفارشات کارخانجات افزایش یافته است.

در آنسوی اقیانوس اطلس، گزارش های جدید از بخش کارخانجات و بخش مصرف امریکا منتشر می شود که احتمالا همگی به ادامه روند بهبود در بزرگ ترین اقتصاد دنیا اشاره دارند. فعالیت کارخانجات در منطقه مهم نیویورک احتمالا برای سومین ماه متوالی افزایش یافته در حالیکه آهنگ رشد شتاب بیشتری گرفته است. شاخص مشابه برای کارخانجات فیلادلفیا نیز احتمالا از ادامه رشد فعالیت ها حکایت دارد. همچنین برآورد می شود که تولید صنعنی امریکا برای دومین ماه متولی افزایش یابد. تولید صنعتی بخش های کارخانجات، معادن، و یوتیلیتی را در بر می گیرد.

شاخص خرده فروشی و شاخص اطمینان مصرف کننده امریکا نیز این هفته منتشر می شود. بر اساس برآوردها، شاخص خرده فروشی 0.2 درصد افزایش یافته است. شاخص اطمینان مصرف کننده که با همکاری داشنگاه میشیگان و موسسه رویترز تهیه می شود اندکی کاهش یافته اما نزدیک به بیشینه شش سال قرار دارد.

-

ایمیل جهت ارسال نظرات: marketwatch@emofid.com

تمامی حقوق برای کارگزاری مفید محفوظ است.

-

تقویم اقتصادی هفته
تمامی ساعت ها به وقت تهران است.


زمان منطقه رویداد واقعی برآورد قبلی
دوشنبه
04:20 ژاپن نرخ رشد اقتصادی
0.9% 1.0%


سه شنبه
13:00 بریتانیا نرخ تورم س/س
2.8% 2.9%
13:30 آلمان شاخص اطمینان موسسه ZEW
40.3 36.3
13:30 یورو تولید صنعتی م/م
1.1% -0.3%
17:00 امریکا خرده فروشی م/م
0.2% 0.4%


چهارشنبه
10:00 فرانسه نرخ رشد اقتصادی
0.1% -0.2%
10:30 آلمان نرخ رشد اقتصادی
0.6% 0.1%
13:00 بریتانیا نرخ بیکاری
7.8% 7.8%
13:30 یورو نرخ رشد اقتصادی
0.2% -0.2%
19:00 امریکا تغییر ذحایر تجاری نفت خام

-1.3M


پنجشنبه
13:00 بریتانیا خرده فروشی م/م
0.7% 0.2%
17:00 امریکا شاخص فعالیت کارخانجات نیویورک
10.2 9.5
17:45 امریکا تولید صنعتی م/م
0.5% 0.3%
18:30 امریکا شاخص فعالیت کارخانجات فیلادلفیا
15.6 19.8


جمعه
17:00 کانادا فروش کارخانجات
0.5% 0.7%
17:00 امریکا پروانه های ساختمانی
0.95M 0.92M
18:25 امریکا شاخص اطمینان مصرف کننده (رویترز/میشیگان) 85.6 85.1
راهنما
K: هزار
م/م: نسبت به ماه گذشته


M: میلیون
س/س: نسبت به سال گذشته


B: میلیارد


کارگزاری مفید www.emofid.com


---

www.emofid.com